Tarieven

Tarieven tandprothetische praktijk Repadent te Den Bosch bekijk hier welke vergoeding u vergoed krijgt bij een volledige partitiële gebitsprothese

Behandeling

  • Volledige prothese
    90%* vergoed vanuit de basisverzekering
  • Partiële prothese
    Alleen vergoed door de tandartsverzekering
  • Implantaat prothese
    90%* vergoed vanuit de basis verzekering

*De kosten worden verrekend met het eigen risico en het restant eventueel uit een aanvullende verzekering

Wat vergoedt de verzekeraar?

Bij elke zorgverzekeraar gelden andere vergoedingsbedragen. Ook uw aanvullende verzekeringen spelen hierin een belangrijke rol.

Bij een nieuwe volledige gebitprothese:

Standaard een vergoeding van 75% van totale kosten; afhankelijk van uw aanvullende verzekering krijgt u het overige deel deels of volledig vergoed. Aangezien wij met de meeste zorgverzekeraars overeenkomsten hebben afgesloten, worden de kosten van de totale behandeling bij uw zorgverzekeraar in rekening gebracht echter in enkele gevallen betaald u uw eigen bijdrage (25%) aan ons.

Bij een nieuwe implantaat gedragen gebitsprothese:

Wanneer u een implantaat gedragen gebitsprothese aangemeten krijgt bedraagt uw eigen bijdrage:
10% van de totale kosten voor de onderprothese en 8% van de totale kosten voor de bovenprothese op implantaten.

Bij een nieuwe partiële/ frame gebitsprothese:

Bij een partiële (gedeeltelijke) gebitsprothese is de vergoeding afhankelijk van de door u afgesloten aanvullende tandartsverzekering.

Zorgpas

Voor een behandeling of reparatie van uw gebitsprothese zien wij graag dat u uw zorgpas van uw zorgverzekeraar en een geldig legitimatiebewijs meeneemt. Zo kunnen wij ruim 95% van de declaraties rechtstreeks afhandelen met uw zorgverzekeraar.