Privacy

De website van Repadent – Tandprothetische praktijk J. Bloksma is voor iedereen toegankelijk en kan anoniem worden bezocht.

Gegevens van u en uw computer worden niet geregistreerd d.m.v.cookies o.g. Indien u via deze website met Repadent – Tandprothetische praktijk J. Bloksma in contact treedt geeft u bepaalde persoons / bedrijfsgegevens op, deze worden slechts gebruikt voor het doel waarvoor u ze heeft opgegeven. Slechts indien u te kennen geeft prijs te stellen op toezending van elektronische informatie zoals nieuwsbrieven, of aanbiedingen zullen wij uw e-mailadres gebruiken om deze informatie toe te zenden. Op de website van Repadent – Tandprothetische praktijk J. Bloksma worden links naar andere websites vermeld. Repadent – Tandprothetische praktijk J. Bloksma draagt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van de sites alsmede voor het privacybeleid van betreffende bedrijven of instellingen. Repadent – Tandprothetische praktijk J. Bloksma verstrekt tot u herleidbare gegevens niet aan derden tenzij Repadent – Tandprothetische praktijk J. Bloksma daar wettelijk toe is verplicht.