ISO 9001 norm

ISO 9001 norm, certificering is dé manier om zichtbaar te maken dat onze zorgorganisatie intern de zaken goed op orde heeft. Aan de ene kant merk je dat de cliënt altijd centraal staat en aan de andere kant dat de organisatie voortdurend en systematisch werkt aan verbetering van het aanbod. Bovendien voldoet het kwaliteitssysteem aan de internationale ISO-9001 norm.

ONT branchekeurmerk

Er is voor tandprothetische praktijken een ONT branchekeurmerk. Samengevat wil dat zeggen dat de ONT, de organisatie is die het branchekeurmerk in het leven heeft geroepen.  Uiteindelijk zijn de kwaliteitseisen waarop de ONT zich daarbij heeft gebaseerd, deze ISO norm.

Certificering

De regels waaronder het ONT branchekeurmerk wordt verleend, zijn opgesteld door de ONT en Roozeboom Certification. Het ONT branchekeurmerk wordt afgegeven door Roozeboom Certification. Waardoor een onafhankelijke certificerende instelling het kwaliteitssysteem toetst aan de hand van de eisen van NEN-EN-ISO 9001 norm. Dit geeft u de zekerheid van een kwalitatieve behandeling.

Onze praktijk voldoet volledig aan deze certificering. Voor u een extra zekerheid!