ISO 9001 norm

Certificering is dé manier om zichtbaar te maken dat onze zorgorganisatie intern de zaken goed op orde heeft, dat de cliënt
altijd centraal staat en dat de organisatie voortdurend en systematisch werkt aan verbetering van het aanbod. Bovendien
voldoet het kwaliteitssysteem aan de internationale ISO-9001 norm.
ONT branchekeurmerk
Er is voor tandprothetische praktijken een ONT branchekeurmerk. Dat wil zeggen dat de ONT de organisatie is die het
branchekeurmerk in het leven heeft geroepen. De ONT heeft zich daarbij gebaseerd op de ISO 9001 norm.
De regels waaronder het ONT branchekeurmerk wordt verleend, zijn opgesteld door de ONT en Roozeboom Certification. Het
ONT branchekeurmerk wordt afgegeven door Roozeboom Certification, een onafhankelijke certificerende instelling die het
kwaliteitssysteem toetst aan de hand van de eisen van NEN-EN-ISO 9001 norm.

Onze praktijk voldoet volledig aan deze certificering. Voor u een extra zekerheid!