Tarieven

Wat vergoedt de verzekeraar?

Bij elke zorgverzekeraar gelden andere vergoedingsbedragen. Ook uw aanvullende verzekeringen spelen hierin een belangrijke rol.

Bij een nieuwe volledige gebitprothese:

  • Standaard een vergoeding van 75% van totale kosten; afhankelijk van uw aanvullende verzekering krijgt u het overige deel deels of volledig vergoed. Aangezien wij met de meeste zorgverzekeraars overeenkomsten hebben afgesloten, worden de kosten van de totale behandeling via Fa-med bij uw zorgverzekeraar in rekening gebracht. Een restant van het eigen risico en / of eigen bijdrage wordt geïnd door Fa-med of uw zorgverzekering.

Reparatie van een volledige gebitsprothese

  • Reparatie of rebasen van een volledige gebitsprothese wordt 90% vergoed uit de basis verzekering; het restant vaak uit een aanvullende verzekering. Ook deze nota wordt via Infomedics aangeboden aan uw zorgverzekering en het eventuele restant wordt geïnd door Fa-med of uw verzekering.

Bij een nieuwe partiële/ frame gebitsprothese:

  • Bij een partiële (gedeeltelijke) gebitsprothese is de vergoeding afhankelijk van de door u afgesloten aanvullende tandartsverzekering.

Zorgpas
Voor een behandeling of reparatie van uw gebitsprothese zien wij graag dat u uw zorgpas van uw zorgverzekeraar en een geldig identiteitsbewijs meeneemt. Zo kunnen wij ruim 95% van de declaraties rechtstreeks afhandelen met uw zorgverzekeraar.

Voor de behandelingen waarvoor geen aanspraak gemaakt kan worden op vergoeding door de verzekering kunt u de nota alleen voldoen met de PIN automaat. Er is geen contant geld aanwezig.